Софтуер с видеоаналитични функции HUNTER

Hunter OCM-m - модул за броене 

Обектите за броене се извършват в реално време чрез софтуерната платформа за видео анализ Hunter.

Във видеоклипа е показан пример за броене на готова продукция,в случая кофички от кисело мляко. Разпознатата опаковка от кисело мляко  е маркирана със син фон в клипа, а системата за видеоанализ и броене изчислява в пресечната точка на избраната за изчисляването от потребителя област. Броенето на млякото върху конвейера може да се направи едновременно на  SQL база данни.

Функцията за броене е достъпна от отдалечения клиент при предаване на видео през мрежата.Всички данни от преброяването на готовата продукция може да бъдат експортирани в Excel формат.