Продуктов каталог
Онлайн поддръжка
  • image
    - инж.Радостин Камалиев
    Call: 0889 286 653
    avi7@mail.bg

Настройка на IP камерата за отдалечен достъп през Интернет

Публикуван от admin 24/01/16 0 Коментари

IP камерите могат да предават видеосигнал както в рамките на локалната мрежа, в която са включени, така и през Интернет. Предлагаме ви следващото ръководство за настройка за камерата за отдалечен достъп.

 

Конфигуриране – локален достъп 
Преди да настроите камерата за отдалечен достъп през Интернет, конфигурирайте я за локален достъп. В книжката, която върви към устройството, обикновено са описани всички стъпки на съответната процедура. След като този етап приключи успешно сте готови да продължите. 

 

Конфигуриране – отдалечен достъп
Попитайте мрежовия администратор дали имате необходимите права, за да настроите камерата за отдалечен достъп. В случай, че всичко е наред – продължете. 
За да подкарате камерата да работи през Интернет, ще трябва да конфигурирате Port Forwarding-a. Кои са номерата на портовете, които трябва да се настроят, е описано в ръководството за експлоатация на IP камерата. За подробни инструкции как да го направите, вижте www.portforward.com, където са описани процедури за различни модели рутери. 

 

Стъпка 1 – Засечете IP адреса 
За да влезете в конфигурационния панел на рутера трябва да знаете неговия IP адрес. Можете да го вземете от мрежовия администратор или да го изведете с няколко простa командa. Изберете Start, Run, въведете cmd и после ipconfig /all в прозореца на терминала. Потвърдете с Enter
.

 

Фиг. 1 – Влизаме в конзолния терминал


Aдресът на рутера е на реда Default Gateway. В даденият случай, той е e 192.168.0.1 (Фиг. 2).

Фиг. 2 – Резултатът от изпълнението на командата "IPCONFIG"

Стъпка 2 – Настройка на рутера 
Просто въведете IP-то на рутера в адресното поле на браузъра. На примерната картинка по-долу въвеждаме в Internet Explorer адреса 192.168.0.1.
IP камерите могат да предават видеосигнал както в рамките на локалната мрежа, в която са включени, така и през Интернет. Предлагаме ви следващото ръководство за настройка за камерата за отдалечен достъп.

 

 

Фиг. 3 – Влизаме в конфигурационното меню на рутера

 

Стъпка 3 – Конфигуриране на Port Forwarding
Сега намерете раздела в конфигуратора на рутера, през който се извършва PF. На Фиг. 4 е даден примерен екран. Въвеждат се локалният IP адрес на камерата, както и уникално име, което се свързва с него. В този случай избираме порт 80. Има камери, които изискват да им заделите няколко порта, за да ползвате пълния им набор от функции. Трябва да посочите и протокола за връзка, който ще ползвате. Най-често срещаните случаи са UDP, TCP или и двата варианта. Изберете “both”. Завършваме настройката с натискането на бутона Apply.

 

 

Фиг. 4 - Port Forwarding

IP камерите могат да предават видеосигнал както в рамките на локалната мрежа, в която са включени, така и през Интернет. Предлагаме ви следващото ръководство за настройка за камерата за отдалечен достъп.

След като запаметите настройките, прегледайте таблицата, в която са указани конкретни задачи и устройства, наред със съответстващите им портове. Пример за такава е даден на Фиг. 5. На последния ред са данните за безжичната камера "IP Network Camera".

 

 

Фиг. 5 – Списък на приложенията, изискващи достъп до портовете

Стъпка 4 – Достъп до камерата през Интернет
След като настроихте рутера е време да проверите дали всичко работи както му е редът. Препоръчваме ви да опитате достъп направо от външен спрямо локалната мрежа адрес. Там трябва да въведете публичния IP адрес, който трябва да вземете от Интернет доставчика си. Не можете да видите нищо, ако въведете локалното IP (в примера 192.168.0.100), защото то е видимо само в рамките на локалната мрежа, в която е свързана камерата. 

На Фиг. 6 по-долу, в адресното поле на браузъра е въведен публичният IP – 84.201.198.70, порт 1081. Конкретният модел камера не ползва стандартният порт 80, за разлика от масовите модели. В повечето случаи уточнението на порт 80 не е необходимо, защото той се проверява по подразбиране.