Продуктов каталог
Онлайн поддръжка
  • image
    - инж.Радостин Камалиев
    Call: 0889 286 653
    avi7@mail.bg

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи и пожарни кранове

Публикуван от admin 01/03/18 0 Коментари

Фирма “АВИ 7” ЕООД притежава свидетелство N 793003-1/26.02.2018 г. от Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Бургас във връзка с чл. 129е, ал.2, т. 5 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на противопожарни системи и съоръжения на територията на област Бургас.

Поддържането на пожарните кранове е регламентирано в Чл.22, ал.2 на Наредба Iз 2377 и в БДС EN 671-3. 

Обем и периодичност: На пожарните кранове се извършват периодични проверки, изпитвания и др. съгласно инструкцията на производителя или монтажника на пожарния кран, но не по-малко от следното:

  • Ежемесечно – външен оглед за състоянието на ПК;
  • Годишно – Преглед на ПК 2.3. Веднъж на 5 години – Хидравлично изпитване под налягане на пожарния шланг (маркуч)
  • Веднъж на 10 години – Основен преглед на пожарния водопровод

Всеки ползвател на сграда или работна площадка, където има монтирани пожарни кранове, следва да изготвие досие, което да съдържа: подробни схеми,включително и аксинометрия на инсталацията; техническите данни заложени при
проектирането и достигнати при въвеждане на сградата в експлоатация; Инструкциите на производителя и монтажниска за поддръжка, ремонт и обслужване на инсталацията;
Протоколите от периодичните проверки на ПК и другите съоръжения от системата на вътрешните пожарни кранове.